Dịch vụ vận chuyển đường sắt

Quy trình vận chuyển bằng đường sắt

 1. Tiếp nhận thông tin từ Khách hàng.
 2. Khảo sát lượng hàng cần vận chuyển
 3. Báo giá vận chuyển, sau khi thống nhất kí hợp đồng vận chuyển.
 4. Xác định tiến độ giao hàng, bốc xếp chuyển hàng từ kho đến tàu.
 5. Hàng hoá được vận chuyển đến địa điểm theo ý kiến của khách hàng
 6. Sau khi khách hàng nghiệm thu, đề nghị khách hàng thanh toán theo hợp đồng. Giao hoá đơn nếu khách hàng yêu cầu.

* Trách nhiệm

Vân tải Royal việt nam có trách nhiệm với hàng hoá trong việc chuyên chở hàng hoá từ người gửi đến người nhận an toàn, nguyên vẹn đúng thời hạn, đảm bảo quyền bình đẳng và sự hợp tác giữa Đường sắt và chủ hàng trong quá trình chuyên chở, theo quy định của Thể lệ vận chuyển hàng hoá Đường sắt và các quy định liên quan khác. 

* Hình thức chuyên chở .

Nhận vận chuyển đường sắt theo các hình thức: Nguyên toa, hàng lẻ, container từ  ga đến ga, từ kho đến kho, từ kho đến ga và từ  ga đến kho theo yêu cầu của chủ hàng. Trong mỗi hình thức chuyên chở đều có 2 cách:

 • Chuyên chở nhanh.
 • Chuyên chở thường.

Nhận chuyên chở những mặt hàng nguy hiểm, dễ cháy, dễ nổ đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt những điều kiện đặc biệt, nhận chuyên chở hàng hoá quá khổ, quá nặng và hàng vận chuyển liên vận nội địa qua nhiều phương tiện.

Các tuyến đường sắt:

 • Hà Nội – TP Hồ Chí Minh
 • Hà Nội – Đà Nẵng
 • Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0969 222 223
 • Tại Hà Nội: 04.62839393 – 0969.222.223
 • Tại TP. HCM: 0969.222.223
TOP